Consimţămantul medical informat-de la necesitate la lege

Consimţămantul medical informat
   -necesitate în practica medicală de actualitate
         Consimţămantul medical informat a apărut din nevoia de a elimina vulnerabilitatea relaţiei medic-pacient, prin implicarea directă a bolnavului în ceea ce priveşte decizia terapeutică.
        Principala problemă este legată de capacitatea bolnavului de a da un consimţămant informat în legătură cu tratamentul la care va fi supus, ce-l fac apt de a înţelege acţiunea sau inacţiunea precum şi consecinţele deciziei, capacitate condiţionată de: discernamant, grad intelectual,  grad profesional şi mediu social.
         Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale.
        Informaţiile trebuie exprimate pacientului într-un limbaj respectuos, pe înţelesul acestuia cu asigurarea că nu mai există semne de întrebare.
Consimţămantul  informat  
- dreptul la sănătate prin informare corectă
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra
  • stării sale de sănătate
  • intervenţiilor medicale propuse
  • riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri
  • alternativelor existente la procedurile propuse
  • asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale.
Informaţiile trebuie date pacientului
  •  limbaj respectuos
  • explicit
  • complet
  • asistat
 Consimţămantul  informat
           -privind intervenţiile chirurgicale
Pacientul are dreptul de a refuza o intervenţie chirurgicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia luată.
Responsabilitatea medicului este de a explica pacientului consecinţele refuzului aplicării actului medical
 Există astfel două paliere informative care se doresc a fi cat mai complete şi detaliate: primul vizează antecedentele personale fiziologice şi patologice, pe care pacientul trebuie să le aducă la cunoştinţa medicului, iar cel de-al doiea este legat de intenţiile medicale pe care medicul le comunică bolnavului.
 Consimţămantul  informat
           - obţinut prin educaţie medicală
Educaţia medicală a populaţiei poate reprezenta un adevărat caştig în relaţia medic-pacient, însă nu trebuie omise informaţii care trebuie furnizate pacientului sau aparţinătorilor de drept ai acestuia, care validează consimţămantul la tratament.
Indiferent de standardul pacientului, se apreciază că medicul este singurul în măsură să stabilească demersul legat de starea de boală, analizand toate variantele unei acţiuni sau inacţiuni medicale, lui revenindu-i decizia după informarea prealabilă a celor implicaţi.
 Consimţămantul  informat
           -neadecvat, poate îndreptăţi pacientul la obţinerea de daune
Informarea deficitară, cu lacune sau omiterea expunerii unor situaţii probabile ce ar putea schimba decizia terapeutică poate aduce prejudicii medicului prin acuzare de malpraxis, chiar dacă rezultatul este un succes.
Sunt situaţii limită, în care decizia privind tratamentul medical trebuie luată imediat, în lipsa consimţămantului.
Una dintre aceste situaţii este legată de urgenţele medicale cu risc vital, iar alta ar fi acutizarea unei tulburări psihice care a dus la abolirea discernămantului. În aceste două situaţii, lipsa consimţămantului este acceptată cu condiţia ca medicul să urmărească, prin demersurile sale medicale, binele pacientului.
 Consimţămantul  informat
           - oferă dreptul la confidenţialitate
Fiecare pacient are dreptul la confidenţialitatea informaţiilor privind starea sa de sănătate, diagnosticul stabilit şi metodele de tratament, dar şi la respectarea intimităţii pe parcursul desfăşurării examinărilor, consultaţiilor şi tratamentelor medicale şi chirurgicale.
De asemenea, toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 Dacă pacientul şi aparţinătorii sunt informaţi corect printr-un dialog deschis, luarea deciziilor şi consimţămantul medical informat sunt de succes.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul Dvs. va fi trimis spre aprobare

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *