Factorii trombomodulatori

Formarea trombului la nivelul coronarelor este evenimentul major responsabil de transformarea plăcii stabile în placă activă. În leziunile atrosclerotice instabile la nivelul intimei a fost identifi cată fi brina. Aceasta poate infl uenţa aterogeneza prin mai multe mecanisme, modulează permeabilitatea celulară, constituie un suport pentru migrarea şi proliferarea celulelor musculare netede şi leagă lipoproteine cu greutate moleculară mică (LDL şi VLDL). Fibrina este degradată de sistemul fi brinogen-plasmină ceea ce înseamnă că o reducere locală a acestui sitem poate predispune la depozitarea intramurală sau intraluminală a fi brinei, în coronarele afectate de ateroscleroză. Activitatea sistemului plasminogen-plasmină este reglată de nivelele plasmatice de PAI-1 precum şi ale activatorilor t-PA şi u-PA. Dintre aceştia PAI-1 este cel mai important.
         Creşterea nivelelor plasmatice ale PAI-1 poate declanşa aterogeneza coronariană prin facilitarea apariţiei trombozei şi a depozitelor de fi brină. Rolul factorilor trombmodulatori în placa instabilă este complex iar relaţia cauză-efect nu este complet elucidată. Infl amaţia şi proteoliza sunt 2 procese infl uenţate parţial de aceşti factori. Ruperea plăcii de aterom duce la activarea cascadei coagularii şi formarea trombului, cu acţiune directă asupra expresiei factorilor trombomodulatori. Pe de altă parte, factorii trombogenici pot infl uenţa proliferarea celulelor musculare netede şi migrarea lor cu efect asupra stabilizării plăcii.
Expresia factorilor trombomodulatori a fost studiată la nivelul plăcilor instabile de aterom de la nivel coronarian.
          Cel mai studiat este factorul tisular, acesta fi ind cel mai trombogenic marker. Este o glicoproteină a cărei expresie este indusă de macrofagele şi limfocitele-T
activate. Prin legarea de factorul VIIa, factorul tisular activează direct cascada coagularii şi a fost sugerat faptul că este agentul care leagă între ele infl amaţia, instabilitatea şi fenomenele tromboembolice. La pacienţii cu angina instabilă nivelul de factor tisular în placa de aterom este dublu faţă de nivelul întâlnit la pacienţii cu angina stabilă. Sistemul plasminogen - plasmină este implicat în procesele de aterogeneză şi aterotromboză, mai precis în proteoliza depozitelor de fi brină şi a componentelor matriciale, dar şi în migrarea şi proliferarea celulară.          Fibrinoliza este activată de cei 2 factori activatori fi ziologici: t-Pa şi u-Pa. Nivelele acestor 2 factori sunt crescute în ateroscleroza avansată şi sunt localizaţi în zonele populate cu macrofage şi celule musculare netede migrate.
Studii recente au demonstrat că scăderea nivelelor plasmatice ale t-PA se coreleaza cu vulnerabilitatea plăcii refl ectând instabilitatea acesteia. Echilibrul dintre activarea şi inhibarea fi brinolizei se modifi că odată cu trecerea de la starea la placă stabilă la cea instabilă. Dezechilibrul poate duce la ruperea plăcii de aterom în special prin activarea MMP şi creşterea proteolizei, iar creşterea activităţii t-PA şi u-PA la stabilizarea plăcii de aterom.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul Dvs. va fi trimis spre aprobare

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *