Managementul resurselor umane din sistemul sanitar

Resursele umane reprezintă cea mai importantă resursă din alcătuirea  unei organizații. Astfel, resursele umane sunt catalogate ca o componentă de bază pentru succesul organizaţiilor medicale și pentru buna funcționare a sistemului sanitar  în ansamblu. Importanţa managementului resurselor umane a crescut considerabil în raport cu vechile sisteme de organizare.
Reformele din sectorul medical contemporan s-au axat pe schimbări structurale, pe controlul economic, introducerea şi dezvoltarea mecanismelor de piaţă şi pe creşterea satisfacţiei pacienţilor, iar pe baza cercetărilor din domeniu şi a experienţei din alte sectoare s-a recunoscut faptul că promovarea unui management al resurselor umane inovator constituie soluţia îmbunătăţirii performanţelor sistemului sanitar.
Managementul resurselor umane reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, stimularea materială şi morală semnificativă, până în momentul încetării contractului de muncă.
Metodele de management al resurselor umane utilizate în sănătate pot constitui un factor stimulator, sau de frânare în atingerea obiectivelor organizației. Principalele obiective ale managementului resurselor umane din sistemul sanitar privesc mobilizarea, motivarea şi dezvoltarea capacităţilor personalului.
Managementul resurselor umane presupune îmbunatatirea continua a activitatii angajatilor în scopul realizarii misiunii si obiectivelor organizationale. Exercitarea unui astfel de management necesita drept conditie primordiala ca fiecare manager sa constituie un model de atitudine comportamentala. Astfel, managerul trebuie sa preia responsabilitatea procesului, sa se implice în fiecare actiune, sa discute personal cu angajatii procesele obtinute de acestia si sa recompenseze rezultatele bune.
Managementul resurselor umane din sănătate se desfăşoară într-un sector cu o serie de caracteristici unice. Forţa de muncă este mare, diversă şi cuprinde profesii specific, reprezentate deseori de asociaţii profesionale sau sindicale foarte puternice.
Managementul resurselor umane este diferit de celelalte domenii ale managementului general, deoarece trebuie să servească nu numai scopului şi intereselor angajatorului, dar trebuie să acţioneze şi în interesul angajaţilor, fiind o componentă de management situată în zona decizional strategică şi de maximă importanţă în gestionarea unei organizaţii.
În ultimii ani, pe baza cercetărilor din domeniu şi a experienţei din alte sectoare, s-a recunoscut faptul că promovarea unui MRU nou şi progresiv constituie soluţia îmbunătăţirii performanţei sistemului sanitar. O forţă de muncă motivată şi adecvat pregătită este un element de bază pentru furnizarea de servicii de sănătate de bună calitate, eficiente şi care să răspundă pe deplin aşteptărilor pacienţilor. Metodele de MRU utilizate în sănătate pot constitui un factor simulator sau de frânare în atingerea obiectivelor  reformei sistemului.
Aplicarea cu succes a managementului resurselor umane presupune existența unui sistem de evaluare a performanțelor, de stimulare a angajaților și de recompensare a rezultatelor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul Dvs. va fi trimis spre aprobare

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *