MASTER PENTRU MEDICI ŞI ASISTENTE MEDICALE CU STUDII SUPERIOARE 2014

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
PROGRAM  STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  - ACREDITAT
 MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE 

Locuri bugetate si taxa 2014
Informaţii suplimentare:0348 453 311
 Str. Gheorghe Doja, Facultatea de Teologie, Corp B. CONDIŢII DE ADMITERE
Media generală la examenul de licenţă  – 50 %
Media generală a anilor de studii – 50%

 ACTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE
a)   dosar tip mapă
b)   fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);
c)  diploma de licenţă/absolvire în original şi copie legalizată sau diplomă echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2014 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor); candidaţii care s-au înscris, cu acte originale, la alte studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta:
-        copie legalizată a diplomei de licenţă/absolvire sau a adeverinţei înlocuitoare;
-     adeverinţă din care să rezulte că diploma de licenţă/absolvire în original a fost depusă la o altă facultate;
-        copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior;
d)      foaia matricolă / suplimentul la diplomă (în original şi copie legalizată);
e)      certificat de naştere (copie legalizată);
f)       fişă medicală;
g)      copie după actul de identitate;
h)       2 fotografii;
i)        chitanţă pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
j)        certificat de botez (în original) - doar pentru domeniul teologie
k)       acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul)Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul Dvs. va fi trimis spre aprobare

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *