LICENȚE MEDICINĂ DENTARĂ

1.Cresterea potentialului profilactico-curativ al protezei totale prin conditionare tisulara
2. Asigurarea rezistentei mecanice prin conformarea infrastructurii metalice a puntilor dentare mixte
3. Recuperarea morfo-functionalitatii sistemului stomatognat prin proteza provizorie
4. Echilibrarea statica si dinamica a protezei totale prin montari atipice a dintilor artificiali
5. Posibilitati tehnologice de conformare igieno/profilactice a corpului de punte metalo-polimeric
6. Parametrii tehnologici de placare a infrastructurilor metalice cu compozit de tip SR ADORO
7. Erori in turnarea componentei metalice a protezelor conjuncte mixte
8. Particularizarea traseului tehnologic in realizarea restaurarilor metalo-ceramice
9. Criterii tehnologice in refacerea parametrilor dimensionali si morfologici coronari la aparatele gnatoprotetice conjucte
10. Reabilitarea orala moderna prin punti dentare din materiale compozite si ceramice
11. Etape clinice si tehnice in realizarea mentinatorului de spatiu fix
12. Studiu comparativ privind modalitati de realizare a scheletului protezei conjucte ceramice
13. Studiul efectelor iatrogene ale protezarii conjuncte asupra parodontului profund prin utilizarea metodei elementului finit
14. Tehnologia de realizare a protezei totale prin tehnica prelucrarii acrilatelor prin injectie
15. Realizarea infrastructurilor din zirconiu pentru proteze unidentare cu placaj ceramic
16. Design-ul protezelor scheletizate in raport de tendintele lor de dizlocare
17. Tehnologia reabilitarii orale prin punti metalo-ceramice
18. Forme particulare ale conectorilor principali acrilici palatinali
19. Aspecte tehnologice de realizare a corpului de punte in contact tangential cu creasta edentata
20. Exigente biologice ale utilizarii placajului ceramic in protezele fixe
21. Aspecte privind aplicarea principiilor de tratament gnatoprotetic in realizarea clinico tehnologica a protezelor totale
22. Restabilirea relatiei de ocluzie prin montarea dintilor artificiali in protezele total amovibile
23. Particularitati tehnologice in realizarea protezelor unidentare cu cape sinterizate
24. Biocompatibilitatea materialelor dentare utilizate in realizarea puntilor ceramice
25. Posibilitati tehnologice de indeplinire a obiectivelor biomecanice in protezarea total amovibila
26. Studiu privind efectele aplicarii protezelor acrilice fixe sau mobile asupra suportului muco-parodontal
27. Puntea de colaj Maryland - tehnologie minim invaziva in tratamentul protetic fix
28. Consolidarea refiefului ocluzal prin protezare conjuncta
29. Factori tehnologici cu rol in mentinerea protezelor partial amovibile
30. Ameliorarea esteticii in zona frontala prin fatete integral ceramice
31. Reproducerea elementelor morfo-structurale coronare in aplicarea placajului ceramic
32. Puntea dentara metalo-ceramica in edentatia frontala maxiliara33. Particularitati tehnologice in realizarea protezarii compozite
34. Indeplinirea obiectivelor principiului curativ prin protezarea total amovibila
35. Aspecte clinico-tehnologice privind refacerea relifului ocluzal in scopul cresterii eficientei masticatorii la edentatul total protezat
36. Parametrii tehnologici de realizare a protezelor partial mobilizabile din materiale termoplastice
37. Interventii tehnologice de crestere a eficientei functionale a protezei partiale acrilice
38. Avantaje in realizarea protezelor unidentare metalo-ceramice cu cape sinterizate
39. Clasic si modern in chirurgia endodontica
40. Studiu privind influenta curburilor radiculare asupra modelarii canalare
41. Durerea in urgentele endodontice - proceduri diagnostice si management terapeutic
42. Importanta protezarii provizorii in realizarea puntii dentare metalo-ceramice
43. Manopere tehnologice cu rol profilactic in executia protezei conjuncte metalo-ceramice
44. Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor labio-maxilo-palatine bilaterale complete
45. Aspecte tehnologice in executia protezei scheletizate
46. Particularitati tehnologice in realizarea puntilor dentare cu extensie meziala
47. Studiu privind importanta montarii corecte in artuculatorul partial sau total programabil in protezarea edentatiei partiale
48. Modelarea endodontica intre clasic si modern
49. Particularitati clinico-tehnologice in protezarea integral ceramica
50. Particularitati tehnologice in placarea cu rasini diacrilice compozite modificate - tip artglass
51. Tehnologia reabilitarii orale prin punti ceramice pe structura de Zr
52. Utilizarea metodei elementului finit in studiu efectelor protezarii conjuncte asupra parodontiului profund
53. Solutii terapeutice in leziunile carioase cavitare pe fetele aproximale ale dintilor frontali
54. Studiu clinic si terapeutic al cariilor de smalt necavitare sin santuri si fosete
55. Obiective profilactico-biologice in utilizarea protezelor partiale acrilice in tratamentul edentatiei partiale intinse
56. Tehnoligia de realizare a protezelor partiale mobilizabile din materiale termoplastice
57. Alegerea axei de insertie in vederea stabilirii protezei mobilizabile
58. Restabilirea si mentinerea nivelului planului de ocluzie prin protezarea conjuncta
59. Exigente in tehnologia reabilitarii orale prin metode clasice in raport de forma clinica de edentatie
60. Profilaxia afectiunilor parodontale - obiectiv major in constructia protezelor conjuncte
61. Influenta caracteristicilor aliajelor metalice dentare asupra tesuturilor orale
62. Particularitati clinico-tehnologice in realizarea coroanelor integral ceramice
63. Rolul aplicarii bonding-urilor in realizarea si imbunatatirea legaturii metalo-ceramice
64. Rationalizarea scheletului metalic in proteza compozita
65. Posibilitati tehnologice actuale de refacere morfofunctionala ocluzala prin proteza fixa pentru protectia parodontala
66. Studiu privind refacerea morfofunctionala a arcadei dentare prin protezarea compozita67. Particularitatile tratamentului afectiunilor stomatologice in sarcina
68. Aspecte privind tratamentul edentatiei subtotale prin proteza overlay
69. Proteza overlay - varianta terapeutica moderna in tratamentul edentatiei subtotale
70. Posibilitati tehnologice de stabilizare a protezelor totale pe campuri protetice deficitare
71. Importanta montarii corecte in articulator in tratamentul protetic al edentatiei partiale
72. Utilizarea modelului cu bont mobil - etapa initiala importanta in conformarea parodontala functionala
73. Dificultati de mentinere, sprijin si stabilitate a protezelor totale la varstnici
74. Aspecte etiopatogene ale stomatopatiei paraprotetice la pacientii varstnici
75. Etape clinice si tehnice in realizarea aparatelor de contentie
76. Etape clinice si tehnice in realizarea arcurilor quad-helix
77. Extractia dentara in tratamentul anomaliilor dento-maxilare
78. Aspecte tehnologice in realizarea puntii totale mandibulare metalo-ceramice
79. Tehnologia reabilitarii orale protetice in edentatia partiala intinsa terminala
80. Studiu comparativ al unor solutii clasice si alternative in reabilitarea edentatiei partiale
81. Exigente in tratamentul protetic conjunct prin puntea de colaj Maryland
82. Particularitatile algoritmului clinico-tehnologic in realizarea protezei totale maxilare clasa I Sangiolo
83. Particularitati tehnologice in realizarea coroanei metalo-ceramice
84. Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor labio-maxilo-palatine unilaterale complete intre 0-3 ani
85. Premizele realizarii corecte in laborator a joint-ului dento-protetic
86. Individualizarea rapoartelor interarcadice in realizarea protezelor totale la edentatul bimaxilar
87. Utilizarea puntii oarbe metalo-ceramice in reabilitarea morfo-functionala a grupului incisiv maxilar
88. Implicarea calitatilor biologico-profilactice ale placajului ceramic in constructia protezelor conjucte
89. Studiu privind efectele biomaterialelor metalice dentare asupra tesuturilor orale
90. Rolul insertiei protezelor acrilice fixe sau mobile asupra tesuturilor moi muco-parodontale
91. Axa de insertie a protezelor scheletizate si alegerea elementelor de mentinere si stabilizare
92. Studiu privind identificarea florei microbiene din canalele infectate
93. Efectele clinice si microbiologice ale detartrajului si surfasajului in conjunctie cu aplicarea subgingivala a gelului cu clorhexidina
94. Diagnostic clinic si investigatii paraclinice in parodontitele apicale cronice
95. Studiu clinico-statistic privind conditia parodontala la pacientii cu aparate de imobilizare
96. Reabilitarea planului de ocluzie in protezarea conjuncta metalo-ceramica
97. Realizarea unei punti dentare metalo-compozite utilizand sistemul SR Adoro
98. Valoarea examenului anatomopatologic in esecul tratamentului conservator al parodontitelor apicale cronice
99. Redarea aspectului fizionomic prin alegerea dintilor artificiali
100. Studiul privind influenta biomaterialelor dentare protetice asupra mucoasei orale101. Tipuri de analgezice utilizate in stomatologie
102. Particularitati tehnologice in executia protezelor amovibile la edentatul total bimaxilar
103. Managementul traumatismelor dintilor permanenti la copil
104. Aplicarea principiilor profilactice si curative in parcurgerea etapelor clinico-tehnologice
105. Particularitati tehnologice in tratamentul edentatiei subtotale - proteza Overlay
106. Aspecte clinico-tehnologice privind amprentarea functionala si obtinerea modelului de lucru in edentatia totala
107. Tehnologia ramforsarii protezelor acrilice totale cu plase metalice
108. Caracteristicile retentiei mecanice si chimice in placerea infrastructurilor metalice cu materiale polimerice
109. Refacerea parametrilor intrarcadici orin protezarea fixa metalo-compozita
110. Rolul explorarilor imagistice in diagnosticul si managementul terapeutic al bolii parodontale
111. Importanta parametrilor tehnologice de turnare a aliajelor dentare asupra calitatilor infrastructurii metalice
112. Restaurarea estetica cu ajutorul protezei unitare metalo-compozite total fizionomice
113. Manopere tehnologice de potentare a activitatii mijloacelor naturale in stabilitatea protezei total amovibile
114. Particularitati tehnologice ale infrastructurii metalice a corpurilor de punte semifizionomice
115. Particularitati tehnologice in utilizarea reconstituirilor corono-radiculare ca elemente de agregare a protezelor conjuncte
116. Lip Bumper - algoritm clinico-tehnologic
117. Protezarea mixta - solutie terapeutica de restabilire a relatiilor cranio-mandibulare si ocluzale
118. Etape clinice si tehnice in realizarea pendulului
119. Refacerea spatiului inerproximal in protezarea mixta metalo-acrilica
120. Tehnologia realibitarii orale prin aparate conjuncte ceramice pe schelet de zirconiu
121. Principiile esteticii dento-somato-faciale in reabilitarea sistemului stomatognat
122. Ameliorarea legaturii metalo-ceramice prin utilizarea bonding-ului
123. Conduite tehnologice in aplicarea maselor ceramice pentru reabilitarea morfologiei coronare
124. Individualizarea machetarii si conditionari infrastructurii metalice pentru placarea cu mase ceramice
125. Arcul transpalatinal
126. Particularitati clinico-tehnologice de realizare a protezarii mixte
127. Aspecte tehnologice privind realizarea modelului de lucru in terapia edentatiei totale
128. Studiul asupra caracteristicilor sabloanelor de ocluzie in edentatia partiala intinsa si edentatia totala
129. Obiective profilactice in utilizarea protezelor partiale acrilice in tratamentul edentatiei partiale intinse
130. Particularitati clinic-tehnologice in realizarea aparatelor gnatoprotetice amovibile acrilice
131. Importanta protezei partiale acrilice ca solutie terapeutica cu caracter provizoriu
132. Factori care influenteaza estetica maselor ceramice de placare
133. Exigente in reabilitarea orala prin metode clasice in raport de forma clinica de edentatie
134. Realizarea componentei fizionomice a aparatelor gnatoprotetice metalo-ceramice135. Studiul biomecanicii aparatelor gnato protetice conjuncte si a efectelor acestora asupra parodontiului profund
136. Tratamentul de urgenta in traumatismele dento parodontale
137. Avantajele biologice si estetice ale realizarii aparatelor gnatoprotetice conjuncte pe structura de zirconiu
138. Respectarea principiului biologic in realizarea protezei metalo-ceramice
139. Aspecte privind dificultatilor de realizare a igienei orale la varstnicul protezat amovibil
140. Individualizarea tehnologiei coroanelor de zirconiu aplicate pe implante prin frezaj manual
141. Contributii la studiul tratamentului ortopedic prechirurgical la copii cu despicaturi labio-maxilo-palatine
142. Solutii terapeutice minim invazive in protezarea conjuncta
143. Coroana telescopata, mijloc eficient de mentinere si stabilizare a protezelor scheletizate
144. Tehnologii moderne de realizare a protezelor partial mobilizabile
145. Asigurarea fenomenelor optice de transparenta, reflexie si refractie prin stratificarea placajului ceramic
146. Particularitati tehnologice in executia componentei conjuncte a protezarii mixte
147. Importanta detaliilor estetice in definitivarea machetei protezei total amovibile
148. Posibilitati particulare de transfer a relatiei ocluzale in protezarea conjuncta
149. Constructia unei punti oarbe in zona laterala mandibulara
150. Importanta utilizarii protezei tranzitorii in algoritmul clinico-tehnologic de realizare a aparatelor gnatoprotetice
151. Etape clinice si tehnologice de realizare a aparatelor de deconditionare a deglutitiei atipice
152. Tehnici moderne de albire a dintilor - studiu comparativ
153. Aspecte clinice si terapeutice ale discromiilor dentare
154. Rolul elementelor speciale de mentinere, sprijin si stabilizare in combaterea bascularii protezei scheletizate
155. Etape clinice si tehnologice de realizare a arcului vestibular
156. Noi antifungice utilizate in stomatologie
157. Tehnici de individualizare a efectelor cromatice la masele ceramice de placare
158. Studiul anatomo-clinic al leziunilor albe din cavitatea orala
159. Asigurarea maximului de eficienta in executia unei restaurari metalo-polimerice
160. Aspecte tehnologice in realizarea protezarii compozite
161. Aspecte clinice si terapeutice in edentatia tranzitorie la copii
162. Probleme practice in tehnologia protezarii metalo-ceramice cu sistemul IPS Design
163. Obiective profilactice si biologice in realizarea puntilor dentare metalo-compozite
164. Evaluarea clinico-tehnologica a machetelor in ceara cu dinti ale protezelor total amovibile
165. Modelul duplicat - faza tehnologica in algoritmul de realizare al aparatelor gnato-protetice scheletate
166. Tehnici moderne de realizare a punctului de contact in restaurarile directe cu rasini compozite
167. Refacerea functiei masticatorii prin proteza conjuncta
168. Stabilirea protezelor totale pe campurile protetice deficitare169. Restaurarea protetica bimaxilara in edentatia totala
170. Managementul actual in traumatismele rino sinuzale
171. Etape clinice si tehnice in realizarea butonului lui Nance
172. Reabilitarea orala protetica a edentatiei partiale intinse prin protezare compozita
173. Puntea dentara cu extensie meziala
174. Reabilitarea morfologica si functionala in protezarea total amovibila
175. Reabilitarea relatiilor ocluzale prin tratament gnatoprotetic conjunct
176. Aspecte clinico tehnologice privind realizarea conectorului principal al protezei scheletizate maxilare
177. Posibilitati clinico-tehnologice de refacere a functiei fizionomice prin realizare de aparate gnatoprotetice total amovibile
178. Individualizarea rapoartelor interarcadice in protezarea total amovibila
179. Tehnologia de realizare a unei punti metalo compozite-sistem estenia
180. Algoritmul clinico-tehnologic de realizare a aparatelor gnatoprotetice metalo-ceramice
181. Corp de punte in contact tangetial cu creasta edentata
182. Particularitati ale algoritmului clinico-tehnologic in realizarea protezei scheletizate
183. Mentinerea si stabilizarea protezei partiale acrilice in edentatia subtotala maxilara
184. Particularitatile morfo-fiziopatologice ale campului protetic edentat total
185. Studiu privind efectul antimicrobian al unor iriganti utilizati in tratamentul conservator al gangrenei pulpare
186. Particularitati tehnologice in realizarea puntilor dentare mixte
187. Terapia medicamentoasa locala in boala parodontala - studiu comparativ
188. Etape clinice si tehnice in realizarea disjunctorului Haas
189. Particularitati tehnologice in realizarea protezarea acrilica provizorie a edentatiei clasei I Kennedy
190. Puntea metalo-compozita ca mijloc terapeutic de reabilitare morfologica de hemiarcada maxilara
191. Vindecarea leziunilor periapicale - modalitati de evaluare clinico-radiologice
192. Interventia manoperelor tehnologice in indeplinirea principiilor de tratament amovibil
193. Refacerea functiei fizionomice prin realizarea de aparate gnatoprotetice acrilice partial si total amovibile
194. Restaurari protetice fixe prin lucrari metalo-ceramice cu puncte de fixare din sticla atractiva
195. Obiective profilactice in realizarea puntii oarbe
196. Implicatii gerontologice in tratamentele protetice
197. Aspecte clinico-tehnologice de realizare a mijloacelor naturale de mentinere, sprijin si stabilizare a aparatelor gnato-protetice
198. Clinica si terapia sindromului molarului limita
199. Indeplinirea obiectivelor principiului profilactic pe parcursul derularii algoritmului tehnologic de realizare a protezelor conjucte
200. Biomecanica protezelor totale
201. Rolul protezarii immediate in refacerea continuitatii arcadei dento-anveolare
202. Aspecte privind mijloacele de mentinere si stabilizare a aparatelor gnatoprotetice total amovibile mandibulare203. Aspecte profilactice in constructia coroanei metalo-ceramice
204. Asigurarea rezistentei mecanice a bazelor protetice polimerice
205. Consideratii parodontale in terapia restaurativa
206. Protezarea total amovibila in asimetria de creasta alveolara
207. Particularitati tehnologice in executia puntii dentare totale metalo-acrilice
208. Principiile de tratament conservator
209. Realizarea corpului de punte in conditiile modificarii spatiului protetic potential
210. Particularitati tehnologice in realizarea aparatelor gnatoprotetice
211. Terapia invaziva versus noninvaziva a cariilor de smalt
212. Managementul hipercresterilor gingivale la copii
213. Aspecte privind tratamentul edentatiei subtotale prin proteza overlay
214. Aspecte privind implicarea factorilor generalisi locali in accelerarea resorbtiei
215. Posibilitati de ameliorare a campului protetic edentat partial intins si subtotal prin proteza clasica si pe implanturi
216. Managementul clinic si terapeutic in pulpita purulenta a dintilor temporari
217. Managementul medicamentos al afectiunilor parondontale - corelatii clinico-microbiologice
218. Principiile reabilitarii orale complexe la pacientii dizabilitati
219. Obiceiurile vicioase, factor de risc in dezvoltarea anomaliilor dento-maxilare
220. Principii de reabilitare orala a pacientilor edentati partial intins prin proteza scheletizata
221. Metode de profilaxie a complicatiilor extractiei molarului de minte
222. Reglatorul functional Frankel - etape clinico-tehnice de realizare
223. Exigente in reabilitarea orala complexa prin metode clasice
224. Mentinerea sanatatii tesuturilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa
225. Influenta bolii parodontale asupra diabetului zaharat
226. HIV/SIDA - factori de risc pentru sanatatea orala a copilului si adolescentului
227. Studiu privind preventia micozelor orale cu ajutorul apelor de gura
228. Posibilitati de remediere a accidentelor de la nivelul interfetei metalo-ceramica
229. Rolul protezei tranzitorii in refacerea morfo-functionala a integritatii sistemului stomatognat
230. Exigente fizionomice in zona frontala si rezolvarea lor prin puntea metalo-ceramica
231. Conformarea functionala parodontala in puntea integral ceramica pe structura de Zr
232. Protezarea overlay - alternativa viabila la proteza totala clasica
233. Alegerea elementelor speciale de mentinere si stabilizare in protezarea compozita in raport de indicii clinico-biologici locali
234. Sistemul CAD-CAM in realizarea puntilor integral ceramice pe structura de Zr
235. Tipare microbiene in infectiile endodontice
236. Exigente in reabilitarea orala a pacientilor edentati partial intins237. Eficienta utilizarii unor ape de gura in preventia micozelor orale la pacienti cu risc
238. Studiu comparativ privind flora microbiana perimplantara in situatii de succes si esec implantar
239. Investigatia radioimagistica in patologia molarului 3
240. Remedierea accidentelor de la nivelul interfetei metal-ceramica
241. Metode de apreciere a vindecarii leziunilor endodontice periapicale
242. Ameliorarea campului protetic edentat intins si subtotal cu ajutorul implantelor
243. Axa de insertie a protezelor scheletizate si alegerea elementelor de mentinere si stabilizare
244. Rolul determinarilor microbiene in diagnosticul si tratamentul bolii parondontale
245. Consideratii privind particularitatile tratamentului restaurativ la pacientii HIV pozitiv
246. Valoarea si limitele tehnicilor de detartraj/surfasaj in terapia antimicrobiana locala a bolii parodontale
247. Explorari clinico-paraclinice in boala parodontala
248. Studiu privind impactul infectiei parodontale asupra markerilor serici ai inflamatiei sistemice
249. Studiu privind utilizarea indicilor clinico-biologici in evaluarea rezultatelor terapiei antimicrobiene in boala parodontala
250. Patologia sinusala de cauza dento-parodontala
251. Conformarea parodontala si conditionarea tisulara in terapia protetica fixa
252. Mentinerea sanatatii tesuturilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa
253. Aspecte epidemiologice si clinice ale infectiei HIV-SIDA la copil
254. Posibilitati clinico-tehnologice de realizare a bazei protezei acrilice totale
255. Montarea dintilor artificiali in zona frontala la aparatele gnatoprotetice total amovibile
256. Principiile reabilitarii orale complexe prin proteza clasica
257. Algoritmul clinico-tehnologic in realizarea protezei tranzitorii si rolul acesteia in refacerea morfo-functionala a integritatii sistemului stomatognat
258. Algoritm clinico-tehnologic comparativ in reabilitarea orala prin proteza clasica si pe implanturi
259. Tehnici moderne de realizare a scheletului metalic al puntii metalo-ceramice
260. Tratamentul ortopedic prechirurgical la nou-nascuti cu despicaturi labio-maxilo-palatine
261. Etapele clinice si tehnice de realizare a aparatului twin-block
262. Individualizarea tehnologiei de realizare a telescoparii in protezarea partial mobilizabila
263. Particularitatile algoritmului clinico-tehnologic de realizare a puntilor metalo-ceramice maxilare
264. Importanta inchiderii marginale distale la zona AH, in mentinerea si stabilizarea protezei totale
265. Aspecte clinico-tehnologice privind realizarea machetei in ceara cu dinti a protezei totale
266. Modelul definitiv in proteza totala
267. Protezarea tranzitorie in algoritmul clinico-tehnologic de realizare a puntii dentare
268. Aplicarea elementelor de mentinere si stabilizare in raport de axa de insertie a protezei scheletizate
269. Variante terapeutice in protezarea compozita in raport de indicii clinico-biologici locali
270. Modalitati clinico tehnologice de mentinere si stabilizare a protezelor totale 271. Posibilitati clinico-tehnologice de ameliorare a functiei fizionomice prin realizarea de aparate gnatoprotetice acrilice partial amovibile
272. Realizarea portamprentelor individuale in edentatia totala si partiala intinsa
273. Studiu longitudinal privind reducerea nivelelor markerilor inflamatori la pacientii cu risc aterosclerotic si boala parodontala
274. Studiu longitudinal privind reducerea nivelelor markerilor inflamatori la pacientii cu risc aterosclerotic si boala parodontala
275. Diabetul zaharat - factor de risc genetic si inflamator in afectiunile stomatologice
276. Criteriu diagnostic in succesul si esecul implantar - flora microbiana periimplantara
277. Studiu clinico-statistic privind monitorizarea parametrilor de evaluare a eficacitatii terapiei antimicrobiene in boala parodontala
278. Metode reconstructive osoase in tratamentul parodontitelor marginale cronice
279. Flora microbiana parodontopatogena si antibioterapia la speciile implicate
280. Identificarea bacililor gram negativi anaerobi izolati din pungile parodontale de la nivelul dintilor stalpi
281. Managementul clinic si terapeutic in pulpita purulenta a dintilor temporari
282. SIDA - factor de risc pentru sanatatea orala a copilului
283. Studiu privind efectul antimicrobian al aplicatiilor subgingivale in tratamentul bolii parodontale
284. Studiu privind afectarea parodontiului marginal prin trauma chimico-toxica
285. Studiul interrelatiei dintre microbismul oral, caria dentara si boala parodontala la copilul cu diabet insulino-dependent de tip I
286. Particularitati tehnologice in realizarea corpului de punte in zona frontala
287. Posibilitati de remediere a accidentelor de la nivelul placajului ceramic al protezelor conjuncte
288. Individualizari tehnologice in realizarea puntilor totale metalo-ceramice mandibulare
289. Interventia factorilor tehnologici in biomecanica protezei partiale acrilice
290. Interventii tehnologice in reabilitarea orala complexa utilizand ESMS-uri
291. Ameliorarea conectorului principal palatinal acrilic
292. Particularitati estetice de realizare a puntilor mixte metalo-ceramice
293. Dificultati clinico tehnologice privind aplicarea si constructia puntii oarbe
294. Particularitati tehnologice in realizarea unei proteze conjuncte pe implante
295. Cresterea potentialului profilactico-curativ al protezei totale prin conditionare tisulara
296. Exigente fizionomice in zona frontala si rezolvarea lor prin puntea metalo-ceramica
297. Aplicarea elementelor de mentinere si stabilizare in proteza scheletizata in functie de axa de insertie
298. Indeplinirea obiectivelor curativo-profilactice in realizarea tehnologica a protezei totale
299. Coroana metalica turnata
300. Realizarea tehnologica a puntilor dentare cu extensie meziala
301. Importanta calitatilor machetelor de ocluzie in determinarea relatiilor intermaxilare la edentatul total
302. Restaurari conjuncte metalo-ceramice
303. Proteza scheletizata compozita din titan
304. Aspecte clinice, epidemiologice si terapeutice a anomaliilor dento maxilare de clasa a II/1 a angle305. Mentinerea sanatatii tesuturilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa
306. Studiu comparativ asupra utilizarii articulatorului partial si total programabil in terapia edentatiei partiale
307. Studiu privind influenta tehnicii de modelare endodontica asupra modificarilor de traiectorie canalara
308. Evaluarea eficientei utilizarii unor ape de gura in preventia micozelor orale la pacienti cu risc
309. Rezolvarea exigentelor fizionomice in zona frontala prin puntea metalo-ceramica
310. Sigilarea - metoda de profilaxie a cariei dentare
311. Erori si accidente la interfata metalo-ceramica si posibilitati de remediere ale acestora
312. Studiu comparativ privind reabilitarea orala a pacientilor edentat partial intins si subtotal prin proteza clasica si pe implanturi
313. Iatrogenia in practica parodontala
314. Molarul de 6 ani - factor de echilibru in evolutia sistemului stomatognat
315. Sigilarea in contextul restaurarilor preventive in caria dentara la dintii permanenti tineri
316. Placa bacteriana - factor de risc major pentru sanatatea orala a copilului
317. Profilaxia afectiunilor parodontale - obiectiv major in constructia protezelor conjuncte
318. Consideratii tehnice privind realizarea bionatorului Balters
319. Interventii tehnologice de evitare a contactului polimerilor cu mucoasa gingivala in protezarea conjuncya
320. Particularitati algoritmului clinico-tehnologic in rezolvarea edentatiei totala maxilare
321. Utilizarea efectului antiinflamator al laserului in tratamentul bolii parodontale
322. Exigente fizionomice in rezolvarea edentatiei partiale reduse
323. Miorelaxantele in disfunctiile stomatologice
324. Studiu epidemiologic privind instalarea ocluziei habituala la pacientul varstnic cu protezare fixa laterala
325. Aspecte profilactice ale interventiei precoce prin protezare provizorie conjuncta
326. Adaptarea realizarii tehnologice a protezei partiale acrilice cu caracter provizoriu si de urgenta
327. Prelucrarea infrastructurilor metalice in functie de natura materialului de placare
328. Particularitati clinico-tehnologice in realizarea microprotezelor de substitutie prin dubla piesa protetica
329. Realizarea unui aparat gnato protetic conjunct metalo-polimeric mandibular lateral
330. Asigurarea rezistentei mecanice a placajului polimeric prin conformarea infrastructurii metalice
331. Subordonarea interventiilor tehnologice terapiei conjuncte provizorii
332. Studiu comparativ privind utilizarea sistemelor metalo-ceramice si metalo-compozite in tratamentul edentatiei partiale
333. Avantajele utilizarii elementelor speciale de mentinere si stabilizare in protezarile compozite
334. Mijloace de mentinere si stabilizare a protezei totale mandibulare
335. Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor palatine
336. Restaurari protetice cu ceramica presata
337. Modalitati de realizare a protezei tranzitorii in terapia protetica fixa
338. Obiective tehnologice in refacerea reliefului ocluzal cu scopul cresterii eficientei masticatorii la edentatul total protezat339. Adaptarea tehnologica de realizare a protezei totale la tehnica prelucrarii acrilatelor prin injectie
340. Ipostazele utilizarii protezelor partiale acrilice in tratamentul edentatiei partiale intinse
341. Adaptarea constructiei scheletului metalic la conditiile create de protezarea compozita
342. Particularitati tehnologice de realizare a legaturii metalo-ceramice
343. Posibilitati tehnologice de reabilitare ocluzala in protezarea conjuncta
344. Individualizarea inregistrarii relatiei ocluzale si cranio-mandibulare in realizarea puntii speciale totale
345. Aspecte privind alegerea axei de insertie si aplicarea crosetelor in proteza scheletizata
346. Asigurarea stabilitatii dimensionale la infrastructurile metalice turnate de mare amplitudine
347. Posibilitati de evitare a erorilor in executia infrastructurilor metalice turnate
348. Adaptarea conformarii profilactice a corpului de punte in zona laterala mandibulara
349. Subordonarea executiei tehnologice a machetei protezei totale maxilare situatiilor clinice
350. Particularitatile algoritmului clinico-tehnologic de realizare a microprotezelor de acoperire in zona laterala maxilara
351. Modalitati practice de realizare a legaturii metalo-diacrilice in functie de calitatile fizico-chimice ale RDC
352. Puntea dentara si rolul ei in prevenirea imbolnavirilor parodonto-mucozale
353. Studiu comparativ asupra utilizarii articulatorului partial si total programabil in tratamentul protetic al edentatiei partiale
354. Particularitati clinico-tehnologice in realizarea protezei total amovibile mandibulare
355. Posibilitati tehnologice de realizare a mentinerii, sprijinului si stabilizarii protezei partiale acrilice
356. Refacerea morfo-functionala a arcadei edentate partial intins si subtotal prin proteza clasica si pe implanturi
357. Studiu privind corelatia dintre bolile cardio-vasculare si markerii inflamatori sistemici la patientii cu boala parodontala
358. Dificultati in abordarea chirurgicala a incluziei molarului 3 mandibular
359. Implicarea calitatilor profilactice-biologico ale placajului ceramic in constructia protezelor conjucte
360. Evaluarea eficientei utilizarii unor ape de gura in preventia micozelor orale la pacienti cu risc
361. Aspecte etiopatogenice in stomatopatiile paraprotetice
362. Managementul leziunilor orale si limitarea transmiterii HIV in cabinetul de medicina dentara
363. Accidente la nivelul placajului ceramic al protezelor conjuncte
364. Necesarul terapeutic in solutii clasice si alternative in vederea reabilitarii orale complexe a edentatiei partiale
365. Tehnici moderne in tratamentul protetic conjunct
366. Consideratii privind modelul diagnostic in boala parodontala
367. Rolul unor solutii antiseptice in preventia si terapia micozelor orale
368. Investigatii anatomopatologice in parodontitele apicale cronice
369. Particularitatile relatiei medic dentist - pacient la bolnavii cu dizabilitati
370. Aplicarea principiilor tratamentului gnatoprotetic la pacientii cu dizabilitati
371. Efectul hidroxidului de Ca in patologia periapicala de natura endodontica
372. Materiale de amprentare dentara373. Exigente in reabilitarea orala prin metode clasice
374. Cercetari biostatice cu privire la afectarea sistemului stomatognat prin edentatie partiala
375. Modelul infectios in boala parodontala - rolul determinarilor microbiene in diagnostic si stabilirea tratamentului
376. Cancerul buzei inferioare
377. Antibioterapia moderna in stomatologie
378. Consideratii privind tratamentul restaurativ la pacientii HIV pozitiv
379. Studiu epidemiologic, clinic si genetic al despicaturilor labio-maxilo-palatine in judetul Iasi
380. Managementul clinic si terapeutic in sinuzitele maxilare odontogene
381. Manopere tehnologice cu rol cario-profilactic in executia protezei conjuncte metalo-ceramice
382. Modificari de traiectorie canalara induse instrumental
383. Criterii tehnologice in refacerea parametrilor dimensionali si morfologici coronari la aparatele gnatoprotetice conjucte metalo-compozite
384. Studiu clinico-statistic privind monitorizarea parametrilor de evaluare a eficacitatii terapiei etiotrope in boala parodontala
385. Obturatia radiculara etapa finala de tratament endodontic
386. Indeplinirea obiectivelor profilactice in realizarea protezei partiale acrilice
387. Design-ul protezelor scheletizate in functie de forma clinica de edentatie
388. Rolul protezei provizorii in protectia parodonto-mucozala
389. Criterii anatomo-clinice si tehnologice de realizare a inlay-onlay-ului de subtitutie
390. Consideratii privind diagnosticul si managementul terapeutic in urgentele pulpo-periapicale
391. Profilaxia imbolnavirilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa
392. Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor labio-maxilare-palatine unilaterale complete
393. Studiu privind flora microbiana periimplantara in situatii de succes si esec implantar
394. Importanta alimentatiei rationale a copilului in prevenirea aparitiei anomaliilor dento-faciale
395. Rolul unor solutii antiseptice in preventia si terapia micozelor orale
396. Atitudini si orientari in aplicarea principiilor de tratament gnatoprotetic in edentatia partiala intercalata redusa
397. Corelatii clinico-microbiologice in managementul medicamentos al afectiunilor parodontale
398. Rolul implantelor in ameliorarea campului protetic edentat subtotal
399. Studiu privind efectele traumei chimico-toxice produse de acrilate asupra parodontiului
400. Aplicarea principiului parodontoprofilactic in fazele de realizare a aparatelor gnatoprotetice conjuncte
401. Criterii si parametrii tehnologici de realizare a corpului de punte metalo-acrilic
402. Posibilitati de ameliorare a legaturii metalo-polimerice la aparatele gnatoprotetice conjuncte
403. Testarea sensibilitatii la antibiotice a bacililor gram negativi anaerobi izolati din pungile parodontale
404. Factori de aparare antibacteriana salivari
405. Studii privind efecetele terapiei antimicrobiene asupra echilibrului microbiotei orale
406. Studii privind markerilor patogeni parodontali prin utilizarea testelor AND407. Studii privind izolarea si identificarea speciilor microbiene parodontopatogene si susceptibilitatea la antibioterapie
408. Conformarea parodontala functionala in tratamentul prin mijloace conjuncte
409. Mentinerea implantelor prin igienizare
410. Studiu privind monitorizarea microbiotei canalare in gangrena pulpara simpla si complicata
411. Rolul protezei provizorii in protectia parodonto-mucozala
412. Studiu privind evaluarea efectului antimicrobian a doua solutii de irigare subgingivala asupra florei microbiene
413. Influenta statusului parodontal in realizarea designului protezelor scheletizate
414. Contributii la studiul clinic al anomaliilor dentare de numar
415. Sigilarea in contextul restaurarilor preventive in caria dentara la dintii permanenti tineri
416. Studiu privind manifestarile orale la pacientii cu diabet zaharat
417. Repere tehnologice necesare integrarii aparatului gnatoprotetic
418. Studiu experimental privind rolul factorilor nutritionali in sanatatea orala
419. Interventia factorilor tehnologici in biomecanica protezei partiale acrilice
420. Precautii tehnologice in dimensionarea componentelor restaurarilor conjucte metalo-ceramice
421. Individualizari in realizarea rapoartelor interarcadice in protezarea total amovibila
422. Consideratii privind tratamentul anomaliilor dento-maxilare
423. Studiu privind modalitati de rezolvare a exigentelor fizionomice
424. Studiu privind manifestarile bolii postoperatorii in cabinetul de medicina dentara
425. Sigilarea - metoda de profilaxie a cariei dentare
426. Placa bacteriana - factor de risc major pentru sanatatea orala a copilului
427. Surse de erori in realizarea componentei metalice
428. Puntea dentara metalo-ceramica in edentatia frontala maxiliara
429. Studiu privind valoarea si semnificatia clinica a examenului radiografic
430. Tehnologia realizarii aparatelor de imobilizare in chirurgia buco-maxilo-faciala
431. Tehnologia confectionarii aparatelor ortodontice functionale
432. Modalitati tehnologice de realizare a tiparului in proteza partiala scheletizata
433. Posibilitati de ameliorare ale conectorului principal in realizarea protezelor partiale acrilice
434. Realizarea aparatelor gnato-protetice conjuncte pe implanturi
435. Sedativ tranchilizante utilizate in practica stomatologica
436. Metode de evaluare a preciziei de turnare a aliajelor nenobile folosite in protezarea conjuncta
437. Rolul mediului psiho-socio-familial in determinarea comportamentului copilului fata de sanatatea buco-dentara
438. Notiuni despre biocompatibilitatea unor cementuri dentare
439. Tehnologii moderne in realizarea microprotezelor de invelis turnate
440. Probleme de radioprotectie in radiografia dentara441. Proteza chirurgicala cu obturator
442. Instalatie pentru prelucrari electrochimice
443. Placa bacteriana in etiopatogenia parodontopatiei
444. Posibilitati de testare a proprietatilor fizico-chimice a cementurilor dentare cu ajutorul aparatului I.S.O.
445. Scolarul cu tetanie
446. Riscul si prevenirea infectiei in cabinetul de stomatologie
447. Pregatirea microprotezei in vederea fixarii definitive
448. Arcadele dentare artificiale in realizarea aparatelor gnato-protetice adjuncte totale
449. Unele criterii morfologice si clinice in alegerea si montarea dintilor frontali in edentatia totala
450. Tehnica de realizare a modelului definitiv a protezelor dentare
451. Realizarea unei portamprente individuale intr-o edentatie totala maxilara din acrilat termopolimerizabil
452. Tehnica de realizare a aparatului functional Bionator Balters tip II
453. Rolul asistentei in etapa fixarii definitive a aparatelor gnatoprotetice conjuncte
454. Formele particulare ale conectorilor principali acrilici palatinali
455. Posibilitati tehnice de reabilitare a functiei fizionomice cu proteze mobile totale acrilice
456. Realizarea protezei totale maxilare cu inchidere distala prin tehnica Hubermann
457. Confectionarea unei coroane mixte total fizionomica, metalo-acrilica
458. Realizarea microprotezei de substitutie prin metoda clavetarii
459. Izodromia indirecta in realizarea puturilor dentinare paralele in cazul unei incrustatii
460. Tehnologia ambalarii verticale si orizontale a coroanei fizionomice din acrilat
461. Corpul de punte semifizionomic in semisea frontal maxilar
462. Contributii la folosirea tehnicii Twin-Arch in rezolvarea anomaliilor dento-maxilare
463. Terapia initiala in tratamentul paradontopatiilor
464. Turnarea unui model din amalgam de argint, dupa o amprenta cu inel de cupru si masa termoplastica
465. Corpul de punte semifizionomic in semisea frontal maxilar
466. Proteza partiala acrilica mandibulara cu crosete cervico-ocluzale deschise dental
467. Exigente estetice in restaurarea protetica prin rasini compozite
468. Inchiderea marginala - factor important in mentinerea aparatului gnatoprotetic total amovibil
469. Eficienta masticatorie la edentatul protezat total
470. Realizarea unui inlay de reconstituire coronara in clasa a II-a black pe un molar
471. Aspecte patologice ale parodontiului marginal la bolnavii purtatori de aparat gnatoprotetic conjunct evidentiate prin teste imunologice
472. Mijloace de combatere a durerii dentare cu ajutorul auriculoterapiei
473. Realizarea unei atele de imobilizare din sarma rotunda de 1,2-1,5 mm diametru
474. Proteza partiala acrilica mandibulara cu crosete cervico-ocluzale orientate edental475. Interrelatii radiculo-canaliculare la nivelul mandibulei
476. Diagnosticul diferential si tratamentul algiilor cranio-faciale
477. Factorul de risc alimentar in imbolnaviri orale
478. Prevenirea accidentelor tratamentului stomatologic la bolnavii cu cardiopatie ischemica
479. Studiul manifestarilor stomatologice in bolile cromozomiale
480. Studiu privind tratamentul antimicrobian in gangrena pulpara simpla si complicata
481. Sigilarea santurilor si fosetelor, metoda de prevenire a cariei dentare
482. Terapii neconventionale in tratamentul antiiinflamator in boala parodontala
483. Particularitati tehnologice in realizarea tiparelor utilizate la confectionarea aparatelor gnatoprotetice conjuncte
484. Posibilitati tehnologice actuale in realizarea aparatelor gnatoprotetice provizorii polimerice
485. Analiza dimensionala a formei preparatiei endodontice realizata prin trei tehnici de modelare canalara
486. Cimenturile glassionomere - principii moderne in terapia odontala restaurativa
487. Principii tehnologice in realizarea microprotezelor de subtitutie prin metoda dublei piese protetice
488. Tehnologia de realizare a aparatului gnatoprotetic scheletizat prin metoda telescoparii
489. Studiu privind unele particularitati ale aplicarii sigilantului in cursul obturatiei radiculare
490. Mijloace psiho-protective in stomatologia infantila
491. Studiu comparativ a trei tehnici de obturatie radiculara
492. Implicatii endo-parodontale in traumatismele dentare
493. Interventia conectorului principal sub forma de placuta in biomecanica aparatelor gnatoprotetice scheletizate
494. Consideratii privind stabilizarea ocluzo-articulara a protezelor partiale mobile
495. Indeplinirea obiectivului parodonto-profilactic pe parcursul executiei tehnice a aparatului gnatoprotetic partial acrilic
496. Particularitati tehnologice in realizarea aparatelor gnatoprotetice scheletizate cu sisteme speciale tip culise
497. Modificari ale articulatiei temporo-mandibulare la edentatul total
498. Tratamentul anomaliilor dento-maxilare de clasa a II-a cu aparatul Twin Block
499. Aspecte privind obtinerea efectului fizionomic corelat cu biomecanica aparatelor gnatoprotetice conjuncte mixte
500. Exigente estetice in terapia de restaurare protetica
501. Repere tehnologice in dirijarea procesului de placare cu mase ceramice
502. Posibilitati de evitare a erorilor in executia infrastructurii metalice a aparatelor gnatoprotetice conjuncte
503. Studiu comparativ privind utilizarea articulatorului total si partial programabil in tratamentul edentatiei partiale
504. Posibilitati tehnologice de solutionare a insertiei puntii dentare de mare amplitudine pe campul protetic
505. Criterii de selectie a tehnicilor de machetare a corpurilor de punte
506. Coroana mixta metalo-polimerica
507. Repere tehnologice in realizarea componentei metalice a coroanei mixte metalo-compozite508. Indeplinirea obiectivelor biomecanice in realizarea tehnologica a aparatelor gnatoprotetice partial amovibile acrilice
509. Avantajele utilizarii elementelor speciale de mentinere si stabilizare in protezarile compozite
510. Particularitati terapeutice in edentatia subtotala
511. Evaluarea modificarilor de traiectorie canalara prin tehnici de modelare manuale si mecanice
512. Consecinte ale protezarii amovibile acrilice totale: stomatopatiile paraprotetice
513. Modificari ale articulatiei temporo-mandibulare la edentatul total
514. Coordonarea parametrilor tehnologici in stratificarea maselor ceramice de placare
515. Interventii tehnologice de optimizare a calitatilor aparatelor gnatoprotetice conjuncte metalo-compozite
516. Obiceiurile vicioase, factor de risc in dezvoltarea anomaliilor dento-maxilare
517. Particularitati ale algoritmului tehnologic de realizare a aparatului gnatoprotetic scheletizat cu sisteme de culisare
518. Particularitati tehnologice in executia unei proteze conjuncte speciale
519. Interventii tehnologice in armonizarea liniei coletelor in protezarea conjuncta metalo-ceramica
520. Protezarea compozita in edentatia terminala bilaterala maxilara
521. Tehnologia de realizare a puntilor ceramice pe suport de zirconiu
522. Profilaxia afectiunilor parodontale - obiectiv major in constructia protezelor conjuncte
523. Modificarea parametrilor parodontali prin utilizarea mijloacelor auxiliare de control al placii
524. Mijloace de mentinere, sprijin si stabilizare la proteza scheletata. Studiul privind sistemele speciale
525. Posibilitati tehnologice de realizare a unei punti dentare atipice
526. Asigurarea rezistentei mecanice a placajului ceramic la proteza conjuncta
527. Particularizarea tehnologiei de executie a unei punti dentare totale metalo-ceramice maxilare
528. Integrarea protezei totale in biomecanica sistemului stomatognat
529. Aspecte privind parametrii constructivi de realizare a mijloacelor naturale de mentinere si stabilizare ale aparatelor gnatoprotetice total amovibile
530. Refacerea parametrilor intrarcadici orin protezarea fixa metalo-compozita
531. Utilizarea elementelor de sustinere, mentinere si stabilizare sub forma de capse laterale la realizarea protezei scheletate
532. Studiul tehnicilor si tehnologiilor de realizare a puntilor maxilare metalo-ceramice
533. Coroana metalo-compozita; aspecte tehnologice
534. Determinarea axei de insertie-dezinsertie a protezei partiale mobile acrilice
535. Coroana metalo-acrilica
536. Realizarea componentei conjuncte metalo-acrilice in cazul unei protezari mixte
537. Corelarea tehnicii de montare a dintilor la proteza totala cu situaltii clinice particulare
538. Importanta executiei componentei conjucte a protezarii mixte
539. Particularitati tehnologice ale infrastructurii metalice a corpurilor de punte semifizionomice
540. Reabilitarea implantara in edentatia unidentara
541. Aplicarea principiilor de tratament gnato-protetic in edentatia frontala542. Refacerea fizionomiei prin aparate conjuncte ceramice
543. Modificari posturale dupa frenulotomie
544. Necesitatea protezarii imediate in dirijarea cicatrizarii postextractionale
545. Candidoza bucala. Studiu epidemiologic de culturi mixte
546. Consideratii privind utilizarea ceramicii presate in zona frontala
547. Reabilitarea orala estetica a edentatiei partiale intinse si subtotale prin proteza clasica si pe implanturi
548. Individualizarea machetarii si conditionarii infrastructurii metalice pentru placarea cu mase ceramice
549. Tehnologia aparatului gnatoprotetic partial amovibil
550. Masuri de protectie a paradontiului de acoperire in realizarea coroanei metalo-ceramice
551. Asigurarea esteticii in protezarea amovibila polimerica
552. Morfologia dentara si ocluzia functionala exprimate prin modelajul aditiv
553. Studiul privind tehnica de realizare a protezelor partial acrilice
554. Aspecte tehnologice privind turnarea aliajelor dentare
555. Reabilitatea parametrilor ocluzali printr-o punte totala maxilara metalo-acrilica
556. Particularitati pentru realizarea machetei de ocluzie
557. Etape clinice si tehnice in realizarea rapid palatinal expander
558. Consideratii parodontale in realizarea aparatelor gnatoprotetice conjuncte
559. Influenta materialelor dentare pe baza de cupru asupra parodontiului
560. Consideratii privind realizarea sprijinului dento-parodontal in terapia restaurativa
561. Etape clinice si tehnice in realizarea Spring-ului de contentie
562. Consideratii estetice parodontale si rezolvarea lor restaurativa
563. Consideratii privitoare la realizarea parametrilor constructivi ce asigura mentinerea, sprijinul si stabilizarea aparatului gnatoprotetic acrilic total si partial
amovibil
564. Realizarea protezei scheletate cu ajutorul elementelor speciale de mentinere si stabilizare
565. Utilizarea incrustatiilor ca alternativa terapeutica in distructiile coronare intinse
566. Influenta restaurarilor indirecte tip inlay asupra starii de sanatate pulpo-parodontala analiza prin model finit
567. Profilaxia parodontala in realizarea inlay-urilor
568. Influenta realizarii punctului de contact asupra sanatatii parodontale
569. Implicatii parodontale in terapia protetica
570. Implicatii parodontale in refacerea functiei fizionomice la pacientul varstnic
571. Principii si materiale utilizate in tratamentele restaurative si implicatii parodontale
572. Corelatii intre designul aparatelor gnatoprotetice conjuncte si starea parodontala
573. Exigente clinico-tehnologice in obtinerea modelului de lucru in edentatia totala
574. Edificarea, definitivarea si transformarea machetei aparatului gnatoprotetic total amovibil in piesa protetica finita575. Armonizarea realizarii aparatului gnatoprotetic total amovibil maxilar cu aparatul gnatoprotetic total amovibil existent mandibular
576. Criterii privind alegerea si montarea dintilor artificiali din zona frontala la aparatele gnatoprotetice total amovibile
577. Restabilirea relatiilor mandibulo-craniene in cazul protezarii mixte
578. Particularitati tehnologice in executia protezelor amovibile la edentatul total bimaxilar
579. Refacerea protetica a zonei laterale mandibulare prin aplicarea unei punti dentare metalo-compozite
580. Definitivarea machetei protezei total amovibile
581. Importanta indeplinirii obiectivelor principiului profilactic in executia protezei conjuncte metalo-ceramice
582. Proteza totala acrilica
583. Factorii tehnologici care dirijeaza placarea infrastructurii metalice cu mase ceramice
584. Aspecte tehnologice in realizarea protezarii compozite
585. Aplicarea protezarii amovibile in cazul unui camp protetic deficitar
586. Asigurarea fenomenelor optice de transparenta, reflexie si refractie prin stratificarea placajului ceramic
587. Tehnologia realibitarii ocluzale printr-o proteza conjuncta metalo-ceramica
588. Interventii profilactice in realizarea puntilor dentare metalo-compozite
589. Ranforsarea bazei protetice acrilice cu plasa de sarma
590. Puntea dentara cu extensie distala
591. Tehnologia de realizare a protezei scheletate cu culise in edentatia bilaterala intinsa terminala de clasa I Kennedy
592. Indeplinirea principiilor de tratament conjunct in cazul unei punti oarbe metalo-ceramice
593. Utilizarea puntii oarbe metalo-ceramice in reabilitarea morfo-functionala a grupului incisiv maxilar
594. Respiratia orala si algoritmul tehnologic de realizare a aparatelor de deconditionare
595. Reglatorul Frankel - etape clinico-tehnice de realizare
596. Influenta tipului de material asupra starii de sanatate pulpo-parodontala - analiza gradientului termic la restaurarile indirecte tip inlay
597. Actualitati tehnologice de realizare a legaturii metalo-ceramice
598. Principii de imobilizare in boala parodontala
599. Particularitatile realizarii aparatului gnatoprotetic partial mobilizabil acrilic provizoriu
600. Evaluarea clinica si radiologica a efectelor terapiei protetice conjuncte asupra parodontiului marginal
601. Reabilitarea orala in diverse forme clinice de edentatie
602. Refacerea functiei fizionomice la edentatul total
603. Evaluarea clinica a puntilor dentare din ceramica pe zirconiu aplicate pe stalpi: dinti si implante
604. Terapii minim invazive in restaurari protetice fixe
605. Importanta diagnosticului in anomaliile de impingere linguala
606. Consideratii clinice asupra discromiilor dentare
607. Adaptarea reliefului ocluzal artificial la arcada dentara antagonista
608. Realizarea stabilitatii protezei scheletizate cu ajutorul elementelor speciale de mentinere, sprijin si stabilizare609. Consideratii privind parametrii constructivi clinico-tehnologici de realizare a machetelor de ocluzie in edentatia totala si partiala intinsa
610. Algoritmul clinico-tehnologic de realizare a aparatelor gnatoprotetice conjuncte metalo-compozite
611. Algoritmul tehnologic modern in protezarea conjuncta metalo-ceramica
612. Consideratii asupra etapelor clinico-tehnice de realizare a protezarilor mixte maxilare
613. Armarea aparatelor gnatoprotetice total amovibile cu inserturi metalice
614. Influenta legaturii metalo-ceramice in realizarea functiei fizionomice
615. Tehnologia realizarii puntilor ceramice pe structura de zirconiu
616. Realizarea corpului de punte in conditiile modificarii spatiului protetic potential
617. Metode de crestere a rezistentei la rupere a bazelor aparatelor gnatoprotetice total amovibile
618. Parametrii tehnologici de realizare a tiparului si ai derularii procesului de polimerizare in vederea obtinerii aparatelor gnatoprotetice total amovibile
619. Aplicarea principiilor profilactic, curativ si biologic in realizarea aparatelor gnatoprotetice partiale acrilice si elastice
620. Aspecte privind derularea etapelor clinico-tehnologice de realizare a aparatelor gnato-protetice partial amovibile mandibulare din materiale termoplastice
621. Consideratii clinico-tehnologice privind realizarea bazei aparatelor gnatoprotetice total amovibile
622. Etape clinice si tehnice de realizare a bionatorului Balters
623. Corelatii intre conturul marginilor coronare si starea parodontala
624. Contributii la analiza de ortopantomografie a incluziei dentare
625. Sindromul endo-parodontal - consideratii clinico-terapeutice
626. Utilizarea reconstituirilor corono-radiculare ca elemente de agregare
627. Aspecte privind retentia mecanica si chimica la placarea cu materiale polimerice
628. Particularitati practice de realizare a corpului de punte mixt in zona frontala maxilara si mandibulara
629. Studiu privind potentialul agresiv al detartrajului si surfasajului in managementul bolii parodontale
630. Consideratii privind iatrogenia in boala parodontala
631. Modelul infectios in boala parodontala
632. Aspecte terapeutice originale in deconditionarea obiceiului vicios de sugere a degetelor
633. Tehnologii moderne de realizare a protezelor partial mobilizabile
634. Restaurarea edentatiei laterale cu ajutorul puntilor metalo-ceramice
635. Realizarea puntii metalo-ceramice in zona laterala
636. Asigurarea rezistentei mecanice a bazei protezei partiale acrilice
637. Utilizarea ceramicii in laboratorul de tehnica dentara
638. Consideratii clinico-tehnologice privind tratamentul edentatiei totale maxilare si subtotale mandibulare
639. Respectarea principiilor de tratament gnato-protetic in edentatia frontala
640. Utilizarea parametrilor constructivi ai arcadelor dentare artificiale pentru realizarea acestora in protezarea total amovibila
641. Realizarea stabilitatii protezei scheletizate cu ajutorul elementelor speciale de mentinere, sprijin si stabilizare
642. Implicarea procesului tehnologic in inducerea patologiei parodontale643. Indeplinirea dezideratelor biologico-profilactice in realizarea protezei metalo-ceramice
644. Rolul bondig-ului in optimizarea legaturii metalo-ceramice
645. Reabilitarea orala estetica a edentatiei partiale intinse
646. Refacerea functiei fizionomice prin terapii protetice minim invazive
647. Miorelaxantele folosite in disfunctiile aparatului stomatognat
648. Rolul examenelor paraclinice actuale in depistarea complicatiiilor edentatiei partiale la pacientii cu afectiuni generale
649. Prognosticul protezei over-lay la pacientii cu igiena orala corespunzatoare
650. Aspecte tehnologice in executia protezei scheletizate
651. Eficientizarea activitatii mijloacelor naturale de mentinere si stabilizare in protezarea total amovibila
652. Reabilitatrea spatiului iterproximal in protezarea conjuncta metalo-ceramica
653. Repere necesare realizarii arcadei dentare artificiale identificabile pe modelul functional
654. Posibilitati de realizare a corpului de punte semifizionomic la arcada superioara
655. Potentialul materialului de placare in refacerea morfologiei functionale dentare la coroanele mixte metalo-diacrilice
656. Refacerea simetriei arcadelor dentare in edentatia partiala
657. Realizarea protezei totale prin tehnica prelucrarii acrilatelor prin injectie
658. Pregatirea modelului unitar si realizarea capei din zirconiu pentru placaj ceramic
659. Consideratii estetice parodontale in realizarea aparatelor gnatoprotetice
660. Managementul afectiunilor gingivale la copilul cu diabet insulino-dependent tip I
661. Influenta indicilor clinico-biologici in selectarea solutiei terapeutice in edentatia partial intinsa
662. Consideratii privind factorii etiologici si predispozanti ai stomatopatiilor paraprotetice
663. Caracteristicile retentiei materialelor polimerice de placare la infrastructura metalica
664. Metodologia tehnologica de extindere a conectorului principal la nivel dento-parodontal
665. Aspecte privind modificarile involutive si patologia mucoasei orale la pacientii varstnici
666. Studiu privind biocompatibilitatea restaurarilor ceramice
667. Posibilitati de ameliorare a campului protetic edentat partial intins si subtotal prin proteza pe implanturi
668. Particularitati privind algoritmul clinico-tehnologic de realizare a protezarii compozite utilizand culisele extracoronare
669. Aspecte clinico-tehnologice privind refacerea esteticii dento-faciale la edentatul total
670. Particularitati de administrare a formelor medicamentoase folosite in medicina dentara
671. Utilizarea parametrilor de arhitectonica dentara in integrarea morfo-functionala a aparatelor gnatoprotetice conjuncte
672. Supraprotezarea mobila stabilizabila prin cape telescopate in edentatia subtotala mandibulara
673. Placarea infrastructurii metalice cu material compozit de tip artglass
674. Interventia crosetelor simple din sarma in mentinerea si stabilizarea protezei partiale acrilice
675. Etape clinice si tehnologice de realizare a aparatelor de deconditionare a obiceiurilor vicioase la copii
676. Rolul tehnicianului dentar in profilaxia parodontala677. Utilizarea modelului cu falsa gingie in protectia parodontala
678. Efectele protezei elastice asupra parodontiului marginal
679. Aspecte privind utilizarea MTA in tratamentele endodontice
680. Reabilitarea ocluziei in implantologia dentara
681. Coroziunea aliajelor dentare - factor de influenta a sanatatii parodontale
682. Respectarea principiului bio-compatibil in realizarea coroanei metalice turnate
683. Managementul urgentelor O.R.L. in cabinetul stomatologic
684. Aspecte clinice, epidemiologice si experimentale in hipercresterile gingivale induse medicamentos la copii
685. Chirurgia endodontica intre clasic si modern
686. Studiu comparativ privind diferite tehnici de albire ale dintilor devitali
687. Indeplinirea obiectivelor biomecanice in executia tehnologica a protezei totale
688. Modificari ale markerilor inflamatori parodontali in unele boli sistemice
689. Particularitati tehnologice de realizare a corpului de punte in contact tangential cu creasta edentata
690. Manopere tehnologice de imbunatatire a stabilitatii statice si dinamice a protezei total amovibile
691. Diferentieri constructive intre protezarea mobila si mobilizabila pe implante
692. Conformarea infrastructurii metalice in vederea refacerii curburii vestibulare maxilare printr-o restaurare protetica metalo-ceramica
693. Cresterea eficientei amprentarii functionale la edentatul total
694. Consideratii parodontale in tratamentul clasei I Kennedy
695. Metode de profilaxie si management al complicatiilor consecutive extractiei molarului de minte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul Dvs. va fi trimis spre aprobare

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *